Jäsenyys

Suomen Reggio Emilia -yhdistys ry.  / Finska Reggio Emilia -föreningen rf.                                                                                                               

Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää italialaisen Reggio Emilian kaupungin kunnallisissa päiväkodeissa kehitetyn pedagogisen näkemyksen leviämistä ja sen soveltamista Suomessa. Yhdistys kokoaa reggiolaisesta pedagogiikasta kiinnostuneita henkilöitä yhteiseen toimintaan järjestämällä jäseniltoja, koulutustilaisuuksia, opintomatkoja ja näyttelyitä. Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ja muita julkaisuja toimitetaan mahdollisuuksien mukaan. Yhdistys välittää reggiolaisesta pedagogiikasta kertovaa kirjallisuutta ym. materiaalia voittoa tavoittelematta.Yhdistys on perustettu vuonna 2000, mutta jo sitä ennen 1990 -luvun alkupuolelta lähtien Suomessa toimi epävirallinen Reggio Emilia -verkosto. Yhdistyksen yhteistyökumppanit ovat italialainen Reggio Children s.r.l. -organisaatio ja Ruotsin Reggio Emilia Institutet sekä muut pohjoismaiset Reggio Emilia -verkostot.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Yhdistyksen jäseneksi otetaan henkilöt tai yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Jäseneksi ilmoittaudutaan yhdistyksen sihteerille ja samalla maksetaan yhdistyksen tilille voimassa oleva jäsenmaksu. Maksun viestikentässä mainitaan, kenen jäsenmaksusta on kysy-mys. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet, kun jäsenmaksu on maksettu. Ilmoittautuessasi kerro: nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi sekä ammattisi. Yhteisöjäsenestä ilmoitetaan: yhteisön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, yhteisöjäsenen yhteyshenkilö ja hänen sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain vuosikokouksessa.

Yhdistyksen sihteeri: etta.niemi@kolumbus.fi

Yhdistyksen pankkiyhteys: Nordea FI23 1163 3000206057 BIC: NDEAFIHH

JÄSENMAKSU VUODELLE 2016: 35€/ henkilöjäsen, 100€/ yhteisöjäsen

Yhdistyksen jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, ja he voivat toimia yhdistyksen toimihenkilöinä. Jäsenille postitetaan kaksi kertaa vuodessa jäsenlehti. Koulutustilaisuuksien osallistumismaksut ovat jäsenille edullisemmat. Yhdistys tiedottaa koulutustilaisuuksista, opintomatkoista ym. tapahtumista jäsenilleen sähköpostitse ja kaikille muille kiinnostuneille verkkosivujen ja facebookin välityksellä.Yhteisöjäsenen (esim. päiväkodin) henkilökunta saa samat jäsenedut kuin henkilöjäsenetkin lukuunottamatta henkilökohtaista jäsenlehteä. Yhdistyksen kokouksissa yhteisöä edustaa vain yksi henkilö. Tervetuloa edistämään lapsilähtöistä pedagogiikkaa ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin!

JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN

Yhdistyksestä erotaan ilmoittamalla siitä yhdistyksen sihteerille tai puheenjohtajalle sähköpostilla. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen jos jäsenmaksu on maksamatta tai jäsen on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja: Tainamaria Savimäki

Varapuheenjohtaja: Elisse Heinimaa, elisse.heinimaa@kolumbus.fi

Sihteeri: Johanna Kolunen

Julkaisumyynti ja postitus: Carita Takala, carita.takala@gmail.com

Sähköposti: reggiofinland@gmail.com

Advertisement